Mistenkelig funn på skolevei: – Dette er unaturlig

foto