Stenger ulykkeskryss: Mandag kan du kjøre på den nye veien

foto