På denne restauranten bruker politikerne suverent mest penger

foto