Flystreiken rammer norske turister: – Vi skjermes i stor grad