Konkurs­krav på over ti millio­ner – Kan gjen­opp­stå før jul