Klokka 9 slår lagdommer Tonje Vang klubba i bordet og erklærer retten for satt. Begivenheten er historisk. Det som kanskje er moderne rettshistories verste justismord, skal omgjøres. Viggo Kristiansen skal frifinnes for drapet og voldtektene i Baneheia.

Utfallet av saken er klart. Det blir ingen bevisførsel eller klinsj mellom aktor og forsvarer om bevisenes tyngde og relevans.

Partene er enige om at det ikke finnes holdepunkter for at Viggo Kristiansen (43) hadde noe med drapene i Baneheia for 22 år siden å gjøre. Snarere tvert imot tyder bevisene på at han har snakket sant om at han var i mekkebua ved hjemme sitt i Kristiansand da Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept.

Frifinnelse

Statsadvokat Andreas Schei har ledet etterforskningen etter at saken til Viggo Kristiansen ble gjenopptatt. Han bekrefter at det etter en summarisk gjennomgang av saken, vil bli lagt ned påstand om frifinnelse. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi kommer til å nedlegge påstand i tråd med Riksadvokatens påtalevedtak – altså frifinnelse for Baneheia-forholdene, sier statsadvokat Andreas Schei til NTB. Han skal føre saken for retten sammen med statsadvokatkollega Johan Øverberg.

Viggo Kristiansen ble i 2002 dømt i lagmannsretten til 21 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak voldtektene og drapene i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Jan Helge Andersen ble dømt i samme sak til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Sørstrønen og medvirkning til voldtekt på Paulsen.

Borgarting lagmannsrett har satt av én rettsdag til hovedforhandlingen, men det er godt mulig det er unødvendig mye tid. Domsavsigelsen finner sted to dager senere: klokka 12 torsdag.

Dette skjer tirsdag:

* Retten settes klokka 9.

* Etter innledende formalia skal statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg redegjøre for påtalemyndighetens syn på Viggo Kristiansens sak og bevisene – både de som ble brukt til å dømme ham uriktig og de som er framkommet etter at saken ble gjenopptatt i fjor.

* Bistandsadvokatene Håkon Brækhus og Audun Beckstrøm vil gi sine merknader til aktors redegjørelse. Det er Brækhus som skal føre ordet for dem begge. Brækhus har ikke villet si noe på forhånd om hva han ønsker å meddele retten.

* Forsvarerne, advokatene Arvid Sjødin og Bjørn André Gulstad, har varslet at de kort vil gi uttrykk for støtte til aktoratets vurderinger og konklusjon.

* Det skal også prosederes fra aktoratet og forsvaret om utmåling av straff for enkelte forhold Kristiansen er rettskraftig dømt for. Det er foreløpig usikkert hvor i prosessen dette kommer opp.

Rettens aktører:

* Dommere: Lagmann Tonje Vang (rettens leder), lagdommer Jan Eivind Norheim

* Aktorat: statsadvokat Andreas Schei, statsadvokat Johan Øverberg

* Forsvarere: advokat Arvid Sjødin, advokat Bjørn Gulstad

* Bistandsadvokater: advokat Håkon Brækhus, advokat Audun Beckstrøm