Front mot front-kollisjon: – Veldig glatt på stedet