Kaos da flere hundre biler møtte opp: Her sladdes og burnes det på parke­rings­plassen

foto