Drama­tisk brann i låve - fryk­tet spred­ning til nabo­hus