Hans Gunnar er mildt sagt oppgitt. – At folk kan være så frekke

foto