Trebarns­moren trengte nytt kjøkken. Da begynte ballen å rulle