Her velter røyken ut av huset. Det er helt etter planen