Kristin har tatt tydelige grep i oppdragelsen: – Spør aldri om å få se på skjerm