Bil nektet å stanse for kontroll. Så ble det igangsatt en redningsaksjon