Avdekket at ansatt fikk altfor dårlig betalt

foto