Megler la inn falsk bud under salget av dette huset. Det hjalp ikke noe særlig

foto