Hver innbygger er blitt et par tusen kroner fatti­gere