Samlet inn 500.000: Nå er det avgjort hvor pengene går

foto