Multifag slås konkurs. Dette sier lederen om hva som gikk galt

foto