Nakstad med et klart råd til Grenland etter høye smittetall

foto