Siktet for tyveri av sprengstoff. Derfor skal bombegruppa til Herre

foto