Krever erstatning etter å ha fått avløpsvann inn i kjelleren