Asylmottak evakuert etter storbrann på Rjukan

foto