Politiet har gjennomført flere vitneavhør i saken, men ingen er pågrepet eller mistenkt

foto