Henter inn folk fra Sveits for å undersøke togulykken