Letter på nesten alt - halvparten ville ikke ha noen lokale regler

foto