Eksperter frykter deponi i gruva kan gå i lufta. NOAH mener det er «trygt i all framtid»

foto