Skulle bygge Tuven Park til 66 millioner. Det blir det ikke noe av

foto