Opphever besøksforbudet på sykehjem og sykehus

foto