Kommunen lette etter ulovligheter, men holdt mesteparten hemmelig

foto