Måtte stenges: Gikk gjennom den nesten 10 kilometer lange tunnelen på rulleskøyter

foto