Mindre sommertrafikk i år – men flere ulykker i første halvår

foto