«Skulle ta opp et av barnelikene under kirken»

foto