Denne skal hindre at bilistene tar snarveien. Det er bare ett problem

foto