Sykehuset Telemark utsetter flyttingen fra Porsgrunn

foto