Mange tusen militærkjøretøy langs veiene – vil ikke påvirke trafikken i høstferien

foto