Antall togstopp i Telemark kan bli kraftig redusert