Vil bygge leilig­heter her: Nå skal husene rives

foto