- Her er det 40 garasjer, men de har bare brutt seg inn i min

foto