Det melder Nye Veier i en pressemelding.

Intensjonen med øvelsen er å trene samhandling mellom nødetatene opp mot byggherre og totalentreprenør Eiffage, som bygger ny, trafikksikker E18 Rugtvedt – Langangen på oppdrag fra Nye Veier AS.

Øver på samhandling

– Det overordnede målet er å trene på samhandling, samvirke og rolleforståelse/oppgaver på et skadested med søkelys på samhandling mellom entreprenør og nødetater samt nødetater imellom, forklarer Bernt Jarle Johansen, som er Nye Veiers rådgiver innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i prosjektet.

I forbindelse med øvelsen vil utrykningskjøretøyer med blålys være synlige på dagens E18.

Hemmelig oppdrag

Scenarioene som skal øves er ukjente for de som skal øves. Øvelsen foregår fullt og helt inne på anleggsområdet.

Disse er involvert eller delaktig i øvelsen:

EIFFAGE Génie Civil, Nye Veier AS, AMK-Politi-Brann nød/sambandssentraler, Grenland Brann og Redning, Vestfold Interkommunale Brannvesen, Grenland Politistasjon, Skogmo videregående skole Ambulansefaglinja (markører) og Porsgrunn Røde Kors (sminke).

Bernt Jarle Johansen

Nye Veiers rådgiver innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i prosjektet E18 Rugtvedt-Langangen.