Kraftig brann i enebolig: Familie på fire mistet huset sitt