Frigir navnene på de to som døde i snøscooterulykken