Denne helgen kan ikke kundene bruke nettbank eller vippse venner