Boligblokk og småhus langs fjorden: Møter motstand