Streiken rammer: Slik skal de ordne 650 bilavtaler

foto