Rykket ut til Frogner hovedgård etter brannalarm

foto