Tjente to millio­ner. Daglig leder drop­pet å føre regn­skap