Ser ingen framtid for bassenget – vil legge ned

foto