I fjor gikk det galt for bilkortesjen: – Gjør grep for å hindre ulykke i år

foto