23-åring truet ambu­lanse­perso­nell. Nå må han i fengsel